Основи менеджменту практикум

  • Формат: Книга
  • Автор:Баєва О.В., Новальська Н.І.
  • Автор(ы):Баєва О.В., Новальська Н.І.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2007

Описание

  • В навчальному посібнику Основи менеджменту: практикум пред ставлено ситуаційно аналітичні і ситуаційно розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму Ме неджмент. В кожному розділі також передбачено тестові завдання для самооцінки знань та список рекомендованої літератури.