Теорія ймовірностей та математична статистика

  • Формат: Книга
  • Автор:Барковський В.В., Барковська Н.В.
  • Автор(ы):Барковський В.В., Барковська Н.В.
  • Жанр:Математика
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2010

Описание

  • Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну «Теорія імовірностей та математична статистика».