Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект)

  • Формат: Книга
  • Автор:Богоявленська Ю.В.
  • Автор(ы):Богоявленська Ю.В.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: Кондор
  • Серия: не указана
  • Год:2006

Описание

  • У навчальному посібнику розглядаються питання, які мають першочергове значення для економістів, менеджерів та управлінців усіх рівнів. Використовуючи філософські та економічні категорії праці в поєднанні з визнаними постулатами нраксеологіг засобу макснмізашї досягнутого рівня знань, автори показують напрямки втілення теорії у практичний результат працедїяльностї людей. Праксеологічні аспекти прані, правові питання висвітлюються на основі концепції діючої особисїості в контексті "Енциклік" Папи Римського Іоанна Павла II. Освоєння праксеологічного підходу в менеджменті сприятиме відтворенню національних традицій в економіці України та активізуватиме процес об_єднання її з високодуховними, висококультурними та економічно спроможними країнами світу