Психологія спорту

  • Формат: Книга
  • Автор:Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А.
  • Автор(ы):Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А.
  • Жанр:Отсутствует
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2007

Описание

  • Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вив­чення проблеми професійної діяльності спортивного практик-ного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та кри­терії оцінки ефективності його професійної діяльності. Порушується проблема психологічної готовності практич­них психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв_язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формуван­ня психологічної готовності практичних психологів до діяль­ності у галузі спорту. Призначений для викладачів, студентів ВНЗ, спеціалістів у галузі психології спорту, широкого кола читачів.