Теоретичні основи бухгалтерського обліку

  • Формат: Книга
  • Автор:Ганін В.І., Синиця Т.В.
  • Автор(ы):Ганін В.І., Синиця Т.В.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2008

Описание

  • У підручнику на основі чинного законодавства України та бухгалтерської практики висвітлено поняття еволюції бухгалтерського обліку, предмет, об’єкти та методи бухгалтерського обліку, вплив господарських операцій на статті балансу, рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис, організація і техніка ведення обліку. Підручник видається разом з питаннями до самоконтролю знань, наскрізною задачею, тестовими завданнями до модульного контролю вивченого матеріалу. Для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, аудиторів, молодих бухгалтерів, аспірантів, керівників підприємств та широкого кола фахівців.