Земельний менеджмент

  • Формат: Книга
  • Автор:Горлачук В.В., Песчанська І.М.
  • Автор(ы):Горлачук В.В., Песчанська І.М.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: Професіонал
  • Серия: не указана
  • Год:2006

Описание

  • У посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту. Значна увага приділена висвітленню теоретичних засад земельного менеджменту: його сутності та значенню, етапам розвитку, методам, принципам, функціям. Розглянуто питання прийняття управлінських рішень в сфері землекористування, організації праці земельного менеджера, інформації та ефективності земельного менеджменту. Посібник адресований магістрам і студентам вищих навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, керівникам різних ланок державної влади та місцевого самоврядування, спеціаліс- там землевпорядного, сільськогосподарського виробництва, усім бажаючим самостійно оволодіти знаннями в галузі земельного менеджменту.