Податкова система

  • Формат: Книга
  • Автор:Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л.
  • Автор(ы):Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2007

Описание

  • Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну «Податкова система». У ньому подані навчальна програма курсу, плани лекцій та семінарських занять, короткий зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів над темами курсу, тестові і розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахунку окремих видів податків у практикумі з курсу Податкова система, загальний список рекомендованої літератури і довідкову корисну інформацію. Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова система» визначається інтеграційними процесами в сфері вищої освіти, що зумовило нову структуру викладення тем у відповідності до вимог Болонського процесу.