Програмне забезпечення фiнансового менеджменту

  • Формат: Книга
  • Автор:Костирко В.С.
  • Автор(ы):Костирко В.С.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2006

Описание

  • В навчальному посібнику описуються засоби розв_язку задач фінансового менедж менту які базуються на теорії та практиці фінансового менеджменту, використанні інформаційних комп_ютерних тех.нологій і мережі Internet. Теоретичні засади фінансового менеджменту описуються в тій мірі, в якій вони необхідні для розв_яз ку задач предметної області фінансового менеджменту. Посібник рекомендується студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні дис циплін "Фінансовий менеджмент", "Інформатика фінансового менеджменту" та "Програмне забезпечення фінансового менеджменту", а також для самостійної ро боти. Посібник також може бути корисним для аспірантів, слухачів післядипломної освіти, фахівців економістів та всіх, хто має намір використовувати комп_ютерні тех нології у фінансовому менеджменті.