Внутрішній економічний механізм підприємства

  • Формат: Книга
  • Автор:Круш П.В., Тульчинська С.О.
  • Автор(ы):Круш П.В., Тульчинська С.О.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2008

Описание

  • У навчальному посібнику розглядається побудова та форми функціонуваннявнутрішнього економічного механізму, його нормативної бази, планування, контро-лю й оцінки діяльності підрозділів, матеріального стимулювання колективів, мето-дики діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства. Посібник являє собою систематизований курс, це робить його зручним у ко-ристуванні для студентів і всіх, хто бажає самостійно опановувати дисципліну. Кожнатема завершується блоком контрольних завдань, тестів та задач. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Внутрішній еко-номічний механізм підприємства» та усіх, хто цікавиться проблемами функціону-вання підприємств.