Вступ до мовознавства

  • Формат: Книга
  • Автор:Левицький А.Е., Сингаївська А.В.
  • Автор(ы):Левицький А.Е., Сингаївська А.В.
  • Жанр:Языкознание
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2006

Описание

  • Навчальний посібник спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу. Присвячений роз-гляду базових тем із зазначеного курсу мовознавства і містить їхній корот-кий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння роз-глянутого матеріалу. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю та список рекомендованої літератури сприятимуть інтенсифікації самостійної роботи студентів у межах курсу “Вступ до мовознавства”. Для студентів-філологів та викладачів іноземних мов.