Політологія/

Політологія

  • Формат: Книга
  • Автор:Логвина В.Л.
  • Автор(ы):Логвина В.Л.
  • Жанр:Отсутствует
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2006

Описание

  • Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитно-модульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії. Посібник містить тексти лекцій, семінарських занять і методику їх проведення, рекомендації до самостійної роботи студентів, модулі, тести, контрольні питання, питання екзаменаційних білетів та інші важливі компоненти дисципліни.