Основи

Основи організації бізнесу

  • Формат: Книга
  • Автор:Мельников А.М.
  • Автор(ы):Мельников А.М.
  • Жанр:Бизнес-книги
  • ISBN: -
  • Издательство: ЦУЛ
  • Серия: не указана
  • Год:2013

Описание

  • Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних засад орга­нізації бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, якими повинен володіти сту­дент. В посібнику розглянуті питання організації створення бізнесу, його організаційно-правові форми, фінансове забезпечення бізнесу, організації інфра­структури бізнесу, управління персоналом, організацією роботи з інформаці­єю, організацією укладення угод, захист комерційної таємниці, страхування та управління ризиком в бізнесі, ділову етику в управлінні бізнесом. Детально розглянуто основні завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні даної дисципліни. Посібник направлений на підготовку бакалаврів в галузі знань 03.05 Еко­номіка і підприємництво, а також може бути використаний керівним персона­лом в малому та середньому бізнесі.